Home
Home
Home
Home
Home
Home


Societeit Ter Gapinge

Wie zijn wij ?

Beste Dorpsgenoten,


Wij willen ons, wellicht ten overvloede, even aan U voorstellen en u tegelijkertijd wat meer informeren over de activiteiten die de Societeit Ter Gapinge zoal onderneemt.


Op 14 november 1979 is de Societeit Ter Gapinge opgericht. Het doel dat de Societeit zich toen stelde luidde:

"Het bevorderen van de leefbaarheid in Gapinge in de meest ruime zin des woord".

En deze doelstelling geldt uiteraard nog steeds.


Wat doet de "Soos".

We beginnen het seizoen in september met de "startdag" nl. de braderie met sjezen rijden en 's avonds een gezellige avond. Hierna houden we tot en met april om de 14 dagen een soosavond in Dorpshuis "De Spil", waar spelletjes gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld biljarten, kaarten, rummicub, darten e.d.

Gedurende het Soos-seizoen organiseren we regelmatig creatieve of culinaire workshops of nodigen we sprekers uit voor een informatieve avond. Hierover krijgt u dan huis-aan-huis een bericht en kunt u zich opgeven bij een van de leden van het bestuur.

In de kerstvakantie is er een kinderochtend waar we proberen de kinderen op een leuke manier bezig te houden en er kunnen zelf meegenomen spelletjes gespeeld worden. Op deze dag gaan we

's avonds ook met de oudere jeugd wat leuks doen, bijv. naar de bioscoop of naar de schaatsbaan.

In maart vindt onze jaarlijkse toneelavond plaats. En in april houden wij de algemene ledenvergadering, er wordt dan een verslag uitgebracht over het afgelopen seizoen. De leden zijn dan ook in de gelegenheid met ideeen naar voren te komen.

In de zomer organiseren we een leuke buitenactiviteit, bijv. de tandemtocht, kanoen of een wandeling in een natuurgebied, welke

's avonds wordt afgesloten met een gezellige barbecue. Voor de kinderen organiseren we rond het begin van de zomervakantie ook een leuke activiteit.


Wat doet de "Soos" nog meer.

Samen met enkele ouders van de jeugd uit Gapinge regelen we dat er maandelijks iets te doen is voor de jeugd. Dit kan bijvoorbeeld disco zwemmen zijn, een kerstboomverbranding of een filmavond in Dorpshuis "De Spil".

We zijn beheerder van de huidige speeltuin en doen zo nodig ook klein onderhoud aan de toestellen.


Om dit allemaal te kunnen organiseren is geld nodig. De contributie bedraagt € 10 per jaar.